Öku Akademían

Ferli ökunámsins

Svona er ferlið

Ferli ökunáms er skv. skilgreiningu Samgöngustofu.