Öku Akademían

Um okkur

Öku-Akademían er framsækinn ökuskóli á netinu sem hefur að markmiði að einfalda ökunámið og bjóða upp á hágæða ökukennslu 

Verkefni

Verkefni Öku-Akademíunnar er að sjá til þess að nemendur útskrifist sem öruggir og ábyrgir einstaklingar í umferðinni, hafi góðan skilning á umferðaröryggi og örugga stjórn á bifreiðum sínum við allar aðstæður. Við leggjum ríka áherslu á góðan umferðarskilning og góða umferðarmenningu. 

Kennsluaðferðir

Öku-Akademían býður upp á fjölbreyttari námsleiðir en hingað til hafa staðið nemendum til boða þar sem áhersla er lögð á vellíðan nemenda og námsárangur á sama tíma. Námið er þannig byggt upp sem leiðsagnarnám og er með þeim hætti að ökukennarar skólans hafa aðgang að náminu ásamt nemendum og fylgja þeim þannig í gegnum ökunámið. Kennslukerfi ökuskólans byggir á fjölbreyttum kennsluháttum og inniheldur allt námsefni, myndbönd, námslotur, æfingapróf, stöðupróf, talgervil ásamt stuðningi við lesblindu. Kennslukerfið er íslenskt, sama kennslukerfi og Skóla-Akademían notar við kennslu og er byggt upp skv. námsskrá fyrir almenn ökuréttindi, flokk B sem Samgöngustofa gefur út.

Gildi

Þau grunngildi sem skólastarf Öku-Akademíunnar byggir á eru:

Framsýni – Samvinna – Öryggi – Ábyrgð – Tillitsemi